Due diligence bij het fusies en overnames Proces tussen de bedrijven | Board meeting software

Eerder merkten we de strategische beweegredenen met die ertoe kunnen leiden dat een koper zich bezighoudt bij een fusie- en overnametransactie. We moeten ook de verwachtingen van zowel kopers als verkopers begrijpen wanneer ze zich met u proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit betreffende een verkoper is vanwege een bedrijf, een dochteronderneming of beslist onderdeel betreffende een bedrijf te sales, voor het hoogst mogelijke vergoeding. De tweede prioriteit van data room management een verkoper ben om erbij verkopen bij de roodkoper die de waarschijnlijkst is om u bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen boven het handelsbedrijf te doen plus de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan een andere zijde is een belangrijkste prioriteit van een acquirer, afgezien van strategische redenen, vanwege een entiteit te aanschaffen tegen dezelfde prijs dat zij redelijk vindt. Een “eerlijke” prijs, zoals waargenomen door een overnemende partij, is een prijs die de waarde van een gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij boven staat op lange termijn winst bij maken voordat een strategische investering, of op korte termijn aan een financiële investering. Daarom is een acquirer geïnteresseerd in u verminderen van de informatieasymmetrie die bestaat tussen koper en verkoper, en in het vergroten van de transparantie betreffende het gehele proces. Tegenwoordig zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven vrijwel alledaags. Hoewel strategische verhouding voor dergelijke combinaties talrijk zijn, zijn de grootste reden voor een dergelijke activiteit het creëren van aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van een samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn dan wanneer zij op zichzelf staan.

virtual data room providers

Diensten nemen sector aan overnames omdat ze groei nastreven, en door overnames inslikken bedrijven sneller groeien dan door interne groei. Hoewel niet significant, bestaat er een onderscheid tussen de fundamentele filosofieën van dezelfde fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, is het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd bij min ofwel meer dezelfde volgorde. Dit proces karaf worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties instellen met de voorbereidingsfase, gevolgd door een fase voorafgaand aan de due diligence, de due diligence-fase plus de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met de voltooien betreffende de transactie tijdens het sluitingsfase. Dezelfde goed begrip van u M ampersand A-proces zijn essentieel voor het begrijpen van een context waarin dataruimten buitenkant. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet alleen plaats gedurende de due diligence-fase met een fusies en overnames. Integendeel, due diligence is aan de gang gedurende de hele transactie, te beginnen voor het eerste contact tot stand zijn gebracht plus wordt voortgezet tot u definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het gebruiken van dataruimten, dat de onderwerp is van dit rapport, vindt plaats tijdens de derde fase van een fusies en overnames, de zogenaamde due diligence-fase. Deze due diligence-fase zijn tot op zekere bult vergelijkbaar betreffende transactie zelfs transactie boven termen betreffende methodologie plus aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence plus wat u inhoudt is essentieel voor een beter begrip betreffende de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, ben due diligence de kern van iedere fusies en overnames, en zonder het due diligence-proces zou genkele enkele transactie ooit zelfs een juist einde inslikken worden gebracht. Due diligence is een proces waarbij een acquirer zijn “huiswerk” op de doel uitvoert. Zoals men zich moet voorstellen, is due diligence een langdurig proces en dan is het nog lang niets gestandaardiseerd. Due diligence-processen doorlopen sterk uiteen met betrekking tot ettelijke factoren, zoals duur en reikwijdte, plus aantal plus soorten belanghebbend personen, afhankelijk van het branche, omvang, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status met het doelwit.